top of page
Fotolia_54367620_Subscription_Monthly_M
Tarief particulieren

Een eerste telefonisch kennismakingsgesprek is gratis.

Voor de vervolgafspraken in mijn praktijk reken ik € 85,00. (60 minuten)

Je hebt geen verwijsbrief nodig van een huisarts of specialist en kunt dus zelf een afspraak maken. Momenteel heb ik geen wachtlijst; je kunt meestal binnen twee weken terecht. 

Tarief zakelijk/bedrijfstrajecten

Worden je afspraken vergoed door je werkgever? Dan maak ik graag een offerte op maat.

Vergoedingen

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij het NFG en de RBCZ vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (VPMW).

Hierdoor kom je bij de meeste ziektekostenverzekeringen in aanmerking voor een vergoeding bij psychosociale therapie. Zij hebben het vaak ondergebracht in de aanvullende verzekering onder de ‘Complementaire zorg’ of 'Alternatieve geneeswijzen'. Via de volgende link kan je zelf kijken welke vergoedingen voor jou gelden: NFG - Overzicht Vergoedingen.

Omdat je alleen aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering hoef je geen eigen risico te betalen.

Je mag zelf de factuur die ik jou toestuur indienen bij je ziektekostenverzekering, dat gaat niet rechtstreeks via mij.

Ook werkgevers zijn steeds vaker bereid om aan de kosten van een begeleidingstraject mee te betalen.

Het is bijvoorbeeld bewezen van coaching dat dit leidt tot het beter functioneren en de ontwikkeling van de medewerker. Het draagt bij aan de werktevredenheid en verkleint de kans op ziekteverzuim en zelfs een burn-out. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Veel werkgevers hebben bijvoorbeeld een jaarlijks budget per werknemer voor het volgen van trainingen/cursussen ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling. Hier valt massagetherapie en coaching vaak ook onder.

Als je ziek bent, en je zit bijvoorbeeld met een burn-out thuis, zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten van een coachtraject te vergoeden, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zeker bij klachten naar aanleiding van stress kan coaching of massagetherapie je helpen bij herstel. Kijk voor meer informatie ook op de site van arboportaal.

 

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten van coaching als studiekosten aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een (nieuwe) baan of als leertraject gericht is op het opdoen van kennis (met het oog op het verwerven van inkomen).
De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan en hebben een financiële drempel. Het is dus belangrijk de kosten in dat belastingjaar te betalen.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst. 
 

(Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend)

Betalingswijze

Per afspraak ontvang je een factuur achteraf per email. Je mag dan het bedrag overmaken op mijn bankrekening.

Voor zakelijke- en bedrijfstrajecten maak ik graag een offerte op maat. De factuur kan in overleg naar jou of direct naar je werkgever worden gestuurd.

Als je een vergoeding krijgt via je ziektekostenverzekering mag je de factuur zelf bij deze ziektekostenverzekeraar declareren.

Ben je verhinderd of wil je een afspraak afzeggen?

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos geannuleerd of verzet worden. Bij annulering binnen 48 uur wordt de afspraak in rekening gebracht omdat het niet waarschijnlijk is dat ik binnen deze tijd nog een andere cliënt kan inplannen. 

IMG_5474-bewerkt (2).jpg

Sancia Pennekamp

  • Vergoeding vanuit aanvullende ziektekostenverzekering mogelijk

  • Gesprekstherapie en/of lichaamsgerichte therapie

  • Geen wachtlijst, snel een eerste afspraak 

  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent van harte welkom voor al je vragen of voor het maken van een afspraak.

Praktijk voor psychosociale therapie, coaching en massagetherapie

bottom of page