Privacy verklaring

Sancia voor balans neemt jouw privacy serieus. In deze privacy verklaring staat hoe ik omga met jouw persoonlijke gegevens.

 

Persoonsgegevens

Bij het aangaan van een coaching- of massagetherapie traject vraag ik je om een intake formulier in te vullen. Hier staan gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de behandeling, facturering en declaratie. Het gaat om gegevens zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Ten behoeve van de behandeling worden psychosociale- en tot op zekere hoogte medische gegevens van je opgenomen in de dossiervoering.

Als je je inschrijft voor een workshop zal ik alleen gegevens vragen die benodigd zijn voor de inhoud van de workshop, voor de onderlinge communicatie en facturatie zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres. 

Alleen met jouw toestemming wordt je ingeschreven op mijn nieuwsbrief via Mailchimp. Mailchimp heeft een beveiligde database en gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens.

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 20 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. Beiden worden in een beveiligde omgeving bewaard. Na deze termijnen worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

De cliënt mag verzoeken om zijn dossier te vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar is verstreken.

Beveiliging

Jouw persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Emails komen bij mij binnen in een beveiligde omgeving.

Wijzigen of verwijderen van jouw gegevens

Wanneer je niet langer nieuwsbrieven van mij wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de link in het eerstvolgende e-mailbericht dat je van mij ontvangt. Je kunt via deze link ook jouw gegevens voor de nieuwsbrief wijzigen.

Wil je jouw persoonsgegevens in het cliëntendossier wijzigen of laten verwijderen? Dan kan je een e-mail sturen naar info@sanciavoorbalans.nl. Je gegevens worden dan gewijzigd of verwijderd. 

Inzage in het cliëntendossier

Als je wilt weten welke gegevens van jouw zijn opgeslagen (en of deze juist zijn), kun je een kopie van het cliëntendossier opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kun je een schriftelijk (of per email) verzoek indienen om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan. De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

Klachten

Mocht bovengenoemde niet nageleefd worden, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

IMG_5474-bewerkt (2).jpg

Sancia Pennekamp

  • Gespecialiseerd in stress, burn-out en depressie

  • Aanpak lichaam & geest

  • Geen wachtlijst, snel een eerste afspraak

  • Persoonlijke aandacht 

  • Coaching en massagetherapie

Samen aan de slag?

Je bent van harte welkom voor al je vragen of voor het maken van een afspraak.

Coaching met massagetherapie, een bijzondere combinatie

 

''Veel cliënten komen bij mij voor deze mooie combinatie. Als je niet lekker in je vel zit, gespannen bent, in een burn-out zit of aan het piekeren blijft, dan is het vaak erg prettig om met iemand te kunnen praten over wat je bezig houdt en mogelijke oplossingen te onderzoeken. Daarnaast is het ook zo fijn om behalve te praten en te denken ook te voelen! Voelen wat je lijf je vertelt en je lichaam weer te laten ontspannen. Je krijgt meer rust en ruimte, lichamelijk én mentaal!''

Praktijk voor psychologische hulp, massagetherapie en coaching