Fotolia_54367620_Subscription_Monthly_M

Tarieven

Voor particulieren:

Massagetherapie / coaching  

 

- Afspraak in praktijk:                                  €62,50 per uur  / €92,50 per anderhalf uur

- Telefonische of video afspraak:               €27,50 per half uur / €52,50 per uur

                                                                        

De tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Voor bedrijven:

Voor bedrijven maak ik graag een offerte op maat. Vraag mij naar de mogelijkheden.

Annulering:

Een afspraak kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.

Bij annulering of wijziging van de afspraak binnen 48 uur van te voren wordt 100% van het tarief van de afspraak in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

 

AVG

Een telefoongesprek voldoet aan de AVG eisen en is privacy proof.
Een videogesprek via Skype, Facetime of Whatsapp voldoet niet aan de AVG eisen is niet privacy proof. 

 

Lees meer over hoe Sancia voor balans omgaat met jouw privacy op de pagina Privacy verklaring.

 

Vergoedingen

Er zijn een aantal mogelijkheden om (deels) de kosten voor massagetherapie of coaching vergoed te krijgen:

 

Via je werkgever

Werkgevers zijn steeds vaker bereid om aan de kosten van coaching of massagetherapie mee te betalen.

Het is bewezen van coaching dat dit leidt tot het beter functioneren en de ontwikkeling van de medewerker. Het draagt bij aan de werktevredenheid en verkleint de kans op ziekteverzuim en zelfs een burn-out. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Veel werkgevers hebben bijvoorbeeld een jaarlijks budget per werknemer voor het volgen van trainingen/cursussen ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling. Hier valt massagetherapie en coaching vaak ook onder.

 

Als je ziek bent, en je zit bijvoorbeeld met een burn-out thuis, zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten van een coachtraject te vergoeden, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zeker bij klachten naar aanleiding van stress kan coaching of massagetherapie je helpen bij herstel. Kijk voor meer informatie ook op de site van arboportaal.

 

Als je ondernemer bent, kun je een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers.

 

Via de belastingdienst

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn coachingskosten als studiekosten aftrekbaar voor de belasting (voor particulieren incl. BTW). Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een (nieuwe) baan of als leertraject gericht is op het onder begeleiding opdoen van kennis (met het oog op het verwerven van inkomen).

De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan en hebben een financiële drempel. Het is dus belangrijk de kosten in dat belastingjaar te betalen.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst. 
 

Vraag gerust aan Sancia wat zij kan doen voor jou in het kader van vergoedingen, zoals het sturen van facturen of een kennismakingsgesprek met je werkgever.

 


Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend!